นายโอภาส ทองยงค์ ผอ.สสส. นำคณะผู้มีเกียรติรวมทั้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักส่งเสริมฯ ทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นศิริมงคล พิมพ์
วันจันทร์ที่ 01 ตุลาคม 2012 เวลา 10:09 น.

 

altนายโอภาส ทองยงค์ ผอ.สสส. นำคณะผู้มีเกียรติรวมทั้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักส่งเสริมฯ ทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นศิริมงคล

นายโอภาส ทองยงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นำคณะผู้มีเกียรติรวมทั้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักส่งเสริมฯ ทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นศิริมงคล และร่วมสังสรรค์เพื่อความสามัคคี ในวันเสาร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ชั้น ๕ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2012 เวลา 15:32 น.