งานมหกรรมสัตว์เลี้ยงฯ ครั้งที่ 11(7/2556) พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2012 เวลา 09:11 น.

กรมปศุสัตว์ร่วมสนับสนุนจัดงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงฯ ครั้งที่ 11 มีกำหนดจัดในวันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2555  ณ สวนสามพราน ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม

 จากงานแถลงข่าวงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทยฯที่จัดแถลงข่าวเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2555 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์  ถนนสีลม  กรุงเทพมหานคร

นายวัลลภ เจียรวนนท์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทยกล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับ กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคม/ชมรมสัตว์เลี้ยงต่างๆ และสามพราน  ริเวอร์ไซด์  จังหวัดนครปฐม และองค์กรอื่น ๆ อีกรวมกว่า 40 แห่ง ได้ร่วมกันจัดงาน “มหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทยฯ ครั้งที่ 11” ขึ้นในระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2555 ณ สามพราน ริเวอร์ไซด์  จังหวัดนครปฐมโดยการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ซึ่งเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา นอกจากนั้นยังเป็นที่น่ายินดียิ่งเหมือนเช่นทุกปี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสุนัขทรงเลี้ยงจากครอบครัวคุณทองแดง มาแสดงความสามารถในการเชื่อฟังคำสั่ง ในงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทยครั้งที่ 11 ตลอดทั้ง 3 วันของการจัดงาน

ส่วนกรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ในฐานะที่ปรึกษาของคณะกรรมการดำเนินการจัดงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทยฯ ได้มอบหมายให้สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์เป็นฝ่ายประสานงานระหว่างหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ที่จะไปร่วมดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในการจัดงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงในครั้งนี้ โดยกรมปศุสัตว์กำหนดจะจัดนิทรรศการวิชาการด้านการผลิตและสุขภาพของปศุสัตว์ประเภทและพันธุ์ต่างๆที่กรมปศุสัตว์ได้วิจัยพัฒนาและส่งเสริมแก่เกษตรกร เช่น แพะ แกะ ไก่พื้นเมืองและ สัตว์ปีกสายพันธุ์ท้องถิ่นชนิดต่างๆ เป็นต้น    หน่วยงานกรมปศุสัตว์ทั้งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม และ ด่านกักสัตว์สุวรรณภูมิจะช่วยอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบโรคและออกใบอนุญาตการเคลื่อนย้ายสัตว์ชนิดต่างๆที่จะส่งเข้าประกวดและแสดงในงานฯจากภายในประเทศและจากต่างประเทศ   นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมอื่นๆที่เจ้าหน้าที่     ปศุสัตว์ช่วยแนะนำวิชาการด้านการดูแลสัตว์เลี้ยงและป้องกันโรคสัตว์เลี้ยงชนิดต่างๆบริเวณพื้นที่นิทรรศการด้วย

หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์งานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (www.thailandgrandpetshow.com) เว็ปไซต์ไทยแลนด์ด็อกโชว์ (www. thailanddogshow.com) และ เว็ปไซต์ CP e - NEWS (www.cpthailand.com)

***********************************

ข้อมูล/เรียบเรียง : นายประยูร ครองยุติ กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์ (สัตว์เล็ก-สัตว์ปีก) สสส. กรมปศุสัตว์

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2012 เวลา 09:31 น.