กรมปศุสัตว์ประชุมที่ปรึกษากรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่ ครั้งที่ 1/56 พิมพ์
วันอังคารที่ 05 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 09:38 น.
4 02 56 02นายโอภาส  ทองยงค์ ผ.อ.สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่
และผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 1/2556 ณ กรมปศุสัตว์ กทม.
ภาพ/จัดทำ ธงชัย สาลี สสส. 4 ก.พ. 56