นายสัตวแพทย์ทฤษดี อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน” พิมพ์
วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2013 เวลา 13:05 น.

altนายสัตวแพทย์ทฤษดี อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน”

นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน

เปิดการประชุมสัมมนาหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน” วันที่ 15 มีนาคม 2556

โดยสำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ณ โรงแรมนิวแทรเวิล บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี

ภาพ/ข่าว เอก กลุ่มเผยแพร่ฯ(18มี.ค.56)

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2013 เวลา 13:13 น.