อปส.ประชุม คณะกรรมการธนาคารโค-กระบือ ครั้งที่ 2/2556 พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2013 เวลา 16:41 น.
14 05 56 01นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2556 โดย นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ และ นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ ร่วมประชุม ณ กรมปศุสัตว์ กทม.
ภาพ/จัดทำ ธงชัย สาลี สสส. 14 พ.ค. 56
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2013 เวลา 18:45 น.