อธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับคณะ NIAH ประเทศญี่ปุ่น พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2013 เวลา 16:47 น.
15 05 56 1นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ และ นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ Mr Tomoyuki TSUDA DVM,Ph.D พร้อมคณะฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ Director General National Institute of Animal Health (NIAH) ประเทศญี่ปุ่น ณ กรมปศุสัตว์ กทม.
ภาพ/จัดทำ ธงชัย สาลี สสส. 15 พ.ค. 56
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2013 เวลา 18:45 น.