นายสัตวแพทย์ทฤษดี อธิบดีกรมปศุสัตว์ รับมอบเงินจากสมาคมสงเคราะห์สัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ พิมพ์
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2013 เวลา 13:29 น.

 

 

altนายสัตวแพทย์ทฤษดี อธิบดีกรมปศุสัตว์ รับมอบเงินจากสมาคมสงเคราะห์สัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์

 นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ รับมอบเงิน

จากสมาคมสงเคราะห์สัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อช่วยเหลือสุนัขในศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยงของกรมปศุสัตว์

วันที่ 17 พฤษภาคม 2556

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 04 มิถุนายน 2013 เวลา 11:37 น.