น.สพ.อยุทธ์ รอธ. ลงนาม MOU การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมโค เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2013 เวลา 15:27 น.

2556 05 23b09นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
ร่วมลงนาม ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมโค เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

ภาพ / ข่าว : เทียนชัย วงศ์บัว กลุ่มเผยแพร่ สสส.

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2013 เวลา 15:39 น.