ออสเตรเลีย หารือการนำเนื้อโคเข้า ประเทศไทย พิมพ์
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2013 เวลา 15:52 น.
23 05 56 1นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ Mr.Tom Black,Counsellor-Agriculture ที่ปรึกษาด้านการเกษตร สถานฑูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย พร้อมคณะฯ ในโอกาสเข้าหารือ เงื่อนไขการนำเข้าเนื้อโคจาก ออสเตรเลีย Export Supply Chain Assurance Scheme (ESCAS) ณ กรมปศุสัตว์ กทม.
ภาพ/จัดทำ ธงชัย สาลี สสส. 23 พ.ค. 56
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2013 เวลา 15:55 น.