สพ.ญ.วิมลพรฯ รอธ. เปิดอบรมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มฯ สุกร รุ่นที่ 18/2556 พิมพ์
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2013 เวลา 13:10 น.

2556 05 29b01สัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์” สาขาสุกร รุ่นที่ 18/2556
ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2556
ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ

ภาพ / ข่าว : เทียนชัย วงศ์บัว กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สสส.

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2013 เวลา 13:14 น.