คณะเจ้าหน้าที่ภูฏานเข้าเยี่ยมคารวะ นายสัตวแพทย์ทฤษดี อธิบดีกรมปศุสัตว์ พิมพ์
วันอังคารที่ 04 มิถุนายน 2013 เวลา 11:27 น.

 

altคณะเจ้าหน้าที่ภูฏานเข้าเยี่ยมคารวะ นายสัตวแพทย์ทฤษดี อธิบดีกรมปศุสัตว์

คณะเจ้าหน้าที่ภูฏานเข้าเยี่ยมคารวะ นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ในโอกาสที่เดินทางมารับการฝึกอบรมหลักสูตร  Meat Inspection & Certification และ Animal Quarantine Management  วันที่ 3 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม 1 กรมปศุสัตว์ (ข่าวอื่นๆ)

ภาพ/ข่าว เอก กลุ่มเผยแพร่ฯ(4มิ.ย.56)

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2013 เวลา 11:53 น.