นายสัตวแพทย์ทฤษดี อธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการศึกษาวิจัย การเลี้ยงกระบือนมพันธุ์เมซานี พิมพ์
วันอังคารที่ 04 มิถุนายน 2013 เวลา 11:31 น.

 

altนายสัตวแพทย์ทฤษดี อธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการศึกษาวิจัย การเลี้ยงกระบือนมพันธุ์เมซานี

นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการศึกษาวิจัย การเลี้ยงกระบือนมพันธุ์เมซานี ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม 2 กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ(ข้อมูลเพิ่มเติม)

ภาพ/เอก ข่าว/เพ็ญศิริ กลุ่มเผยแพร่ฯ(4มิ.ย.56)

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2013 เวลา 11:54 น.