นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ พิมพ์
วันอังคารที่ 04 มิถุนายน 2013 เวลา 15:26 น.

 

2556 06 04b06นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์
เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
วันอังคารที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุม ๑ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ กทม.

ภาพ / ข่าว : เทียนชัย วงศ์บัว กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สสส.

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 04 มิถุนายน 2013 เวลา 15:42 น.