กรมปศุสัตว์จัดประชุมผู้บริหารครั้งที่ 2/2556 จ.สงขลา พิมพ์
วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2013 เวลา 14:42 น.
07 06 56 01นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ครั้งที่ 2/2556 ณ โรงแรม บีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ไฟล์นำเสนอประชุมฯคลิก
ภาพ/จัดทำ ธงชัย สาลี สสส. 7 มิ.ย. 56
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2013 เวลา 14:50 น.