คณะผู้เชี่ยวชาญจาก OIE เข้าเยี่ยมคารวะ อปส. พิมพ์
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2013 เวลา 12:05 น.

2556 06 17a02คณะผู้เชี่ยวชาญจาก OIE เข้าเยี่ยมคารวะ นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์
ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2556
พร้อมหารือ เนื่องในการเดินทางมายังประเทศไทย เพื่อรับรองสถานภาพ
ปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD Free Zone) ในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2556

ภาพ / ข่าว : เทียนชัย วงศ์บัว กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สสส.

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2013 เวลา 12:09 น.