กรมปศุสัตว์จัดฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านการคลัง สู่การเป็น Smart Officer พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2013 เวลา 18:05 น.
15 06 56 03นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการคลัง สู่การเป็น Smart Officer สำหรับเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีกรมปศุสัตว์ จำนวน 100 คน ณ โรงแรมสวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี
ภาพ/จัดทำ ธงชัย สาลี สสส. 15 มิ.ย. 56
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2013 เวลา 19:12 น.