นายสัตวแพทย์ธนิตย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดเวทีเสวนา “กิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะแห่งประเทศไทย พิมพ์
วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2013 เวลา 12:39 น.

 

altนายสัตวแพทย์ธนิตย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดเวทีเสวนา “กิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะแห่งประเทศไทย”

นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน

เปิดเวทีเสวนา “กิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะแห่งประเทศไทย” งานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2556

วันที่ 12 มิถุนายน 2556 ณ อ.ส.ค. อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี (ข่าวอื่นๆ)

ภาพ/เอก ข่าว/จิราภรณ์ กลุ่มเผยแพร่ฯ(12มิ.ย.56)

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 09 สิงหาคม 2013 เวลา 13:08 น.