กรมปศุสัตว์ ร่วมกับ FAO จัดระดมสมองเพื่อป้องกันและควบคุมH7N9ในเอเซีย พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2013 เวลา 12:17 น.
24 06 56 03นายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมหารือด้านนโยบายและเทคนิคในการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 ในเอเชีย โดย นายสัตวแพทย์นิรันดร เอื้องตระกูลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์  และ นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ ร่วมประชุม ณ โรงแรมรอยัลออร์คิดเชอราตัน กรุงเทพฯ
รายละเอียด 1 คลิก
รายละเอียด 2 คลิก
ภาพ/จัดทำ ธงชัย สาลี สสส 24 มิ.ย. 56
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2013 เวลา 12:21 น.