กรมปศุสัตว์ประชุมคณะกรรมการระบบ NSW ครั้งที่ 1/2556 พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2013 เวลา 16:21 น.
26 06 56 01นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามบริหารจัดการระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบ National Single Window (NSW) กับระบบภายในของหน่วยงานราชการ ของกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2556 ณ กรมปศุสัตว์ กทม.
ภาพ/จัดทำ ธงชัย สาลี สสส. 26 มิ.ย. 56
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2013 เวลา 16:24 น.