ประชุมใหญ่สัตวแพทยสภา ประจำปี 2556 ฉลองครบรอบ 11 ปี สัตวแพทยสภา พิมพ์
วันเสาร์ที่ 06 กรกฏาคม 2013 เวลา 15:51 น.

2556 07 06a04ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
เป็นประธานเปิด “ประชุมใหญ่สัตวแพทยสภา ประจำปี 2556 ฉลองครบรอบ 11 ปี สัตวแพทยสภา”
นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์
ร่วมพิธีเปิดและร่วมเสวนา Veterinary Move and Trend โอกาส หรือ อุปสรรค
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

ภาพ / ข่าว : เทียนชัย วงศ์บัว กลุ่มเผยแพร่ฯ สสส.