อปส. เปิดประชุมสัมมนา โครงการธนาคาร โค – กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริฯ จ.กาญจนบุรี พิมพ์
วันพุธที่ 10 กรกฏาคม 2013 เวลา 16:29 น.

2556 07 10a05

นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์
เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา โครงการธนาคาร โค – กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมระหว่างกรมปศุสัตว์และกลุ่มเกษตรกร
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2556

ในการนี้ นายสุริยันต์ กาญจนศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับ
นางเรืองสุรีย์ วงษ์ทองสาลี ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กล่าวรายงาน
ณ โรงแรมราชศุภมิตร อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ภาพ / ข่าว : เทียนชัย วงศ์บัว กลุ่มเผยแพร่ฯ สสส.

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 10 กรกฏาคม 2013 เวลา 16:39 น.