คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ ม.เชียงใหม่ เข้าหารือ อปส. เตรียมเปิด OIE Collaborating Center พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฏาคม 2013 เวลา 10:53 น.

2556 07 11a06คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พร้อมด้วย Prof. Dr. William Hueston
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ. ดร. ขวัญชาย เครือสุคนธ์
ผู้อำนวยการศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขเอเชียแปซิฟิก
เข้าพบหารือ กับอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ
เรื่อง การพัฒนาแผนเพื่อการเป็น OIE Collaborating Center

ทางการศึกษา/ฝึกอบรม
ด้าน Veterinary Public Health ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมปศุสัตว์ไทยในอนาคต
วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุม 1/1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ
ภาพ / ข่าว : เทียนชัย วงศ์บัว กลุ่มเผยแพร่ สสส.

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฏาคม 2013 เวลา 11:00 น.