ANSES ฝรั่งเศส ตรวจเยี่ยม LAB โรคบรูเซลโลสิสของกรมปศุสัตว์ พิมพ์
วันอังคารที่ 16 กรกฏาคม 2013 เวลา 15:25 น.
15 07 56a 4นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ และ นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ให้การต้อนรับ Dr. Bruno Garin-Bastuji ผู้เชี่ยวชาญโรคบรูเซลโลสิสของ OIE/FAO จาก ANSES สาธารณรัฐฝรั่งเศส พร้อมคณะฯ ในโอกาสมาติดตามและให้คำแนะนำด้านห้องปฏิบัติการโรคบรูเซลโลสิสของ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ณ กรมปศุสัตว์ กทม.
ภาพ/จัดทำ ธงชัย สาลี สสส.  15 ก.ค. 56
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 16 กรกฏาคม 2013 เวลา 15:36 น.