4 สิงหาคม วันสัตวแพทย์ไทย พิมพ์
วันศุกร์ที่ 26 กรกฏาคม 2013 เวลา 16:28 น.
26 07 56 02นายสัตวแพทย์นิรันดร เอื้องตระกูลสุข นายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานแถลงข่าว งานวันสัตวแพทย์ไทย โดย สัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ ร่วมแถลงข่าวฯ ณ กรมปศุสัตว์ กทม.
รายละเอียดคลิก
ภาพ/จัดทำ ธงชัย สาลี สสส. 26 ก.ค. 56
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 26 กรกฏาคม 2013 เวลา 16:34 น.