น.สพ.นิรันดร นายกสมาคมสัตวแพทย์ฯ เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ ในวันสัตวแพทย์ไทย พิมพ์
วันจันทร์ที่ 05 สิงหาคม 2013 เวลา 16:13 น.

2556 08 06a13นายสัตวแพทย์นิรันดร เอื้องตระกูลสุข นายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เนื่องในวัน “สัตวแพทย์ไทย” วันที่ 4 สิงหาคม 2556
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชชินี

โดย นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้รับมอบ
เพื่อนำไปให้บริการ ตามระเบียบของโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ต่อไป
ณ Park @ Siam จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สยามสแคว์ กรุงเทพฯ
ภาพ / ข่าว : เทียนชัย วงศ์บัว  กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมปศุสัตว์

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 09 กันยายน 2013 เวลา 09:56 น.