คณะเจ้าหน้าที่ (DGLSAH)ประเทศอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมคาราวะ นายสัตวแพทย์ทฤษดี อธิบดีกรมปศุสัตว์ พิมพ์
วันจันทร์ที่ 02 กันยายน 2013 เวลา 10:48 น.

altคณะเจ้าหน้าที่ (DGLSAH)ประเทศอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมคาราวะ นายสัตวแพทย์ทฤษดี อธิบดีกรมปศุสัตว์

คณะเจ้าหน้าที่ Directorate General of Livestock Services(DGLSAH)ประเทศอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมคาราวะ นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เนื่องในโอกาสเข้าตรวจรับรองโรงงานเพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์นม ระหว่างวันที่ 19-22 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม 1 กรมปศุสัตว์

 


ภาพ/ข่าว เอก กลุ่มเผยแพร่ฯ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 18 กันยายน 2013 เวลา 13:11 น.