รอธ. น.สพ.อยุทธ์ฯ เปิดประชุมคณะกรรความหลากหลายทางชีวภาพของกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 2/56 พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 05 กันยายน 2013 เวลา 18:07 น.

2556 08 27c01นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
เป็นประธานในการประชุม
คณะกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพของกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 2/2556
วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2556
ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์
ภาพ / ข่าว : นายเทียนชัย วงศ์บัว  กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมปศุสัตว์

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 09 กันยายน 2013 เวลา 15:36 น.