อปส. เปิดประชุมสัมมนา คณะกรรมการบริหารโครงการธนาคาร โค-กระบือ ครั้งที่ 3/56 พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 05 กันยายน 2013 เวลา 18:09 น.

2556 08 27d01นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์
เป็นประธานในการประชุม
คณะกรรมการบริหารโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ครั้งที่ 3/2556
วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2556
ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์
ภาพ / ข่าว : เทียนชัย วงศ์บัว  กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมปศุสัตว์

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 09 กันยายน 2013 เวลา 15:46 น.