รอธ. น.สพ.อยุทธ์ฯ เปิดประชุม คกก.พัฒนาโคเนื้อไทยแบล็ค พิมพ์
วันอังคารที่ 10 กันยายน 2013 เวลา 11:59 น.

2556 09 10a08นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
เป็นประธานเปิดประชุม
“ คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโคเนื้อคุณภาพพันธุ์ไทยแบล็ค ”
วันอังคารที่ 10 กันยายน 2556
ณ ห้องประชุม 1/1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ กทม.

ภาพ / ข่าว : เทียนชัย วงศ์บัว กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมปศุสัตว์