การประชุมขับเคลื่อนสรุปผลสำเร็จการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณปี 2556 และชี้แจงแผนเงิน แผนงานปี 2557 จังหวัดชลบุรี พิมพ์
วันพุธที่ 18 กันยายน 2013 เวลา 13:00 น.

altการประชุมขับเคลื่อนสรุปผลสำเร็จการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณปี 2556 และชี้แจงแผนเงิน แผนงานปี 2557 จังหวัดชลบุรี

นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม

ขับเคลื่อนสรุปผลสำเร็จการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณปี 2556 และชี้แจงแผนเงิน แผนงานปี 2557

ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2556 ณ จอมเทียนปาล์มบีช โฮเทลแอนด์รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

ภาพ/ข่าว กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์