กรมปศุสัตว์ จัดประชุมชุมนุมนักปฏิบัติ พิมพ์
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2013 เวลา 20:00 น.
19 09 56 01นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม ชุมนุมนักปฏิบัติ เรื่องการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านในส่วนกลาง และระบบ e-GP ณ กรมปศุสัตว์ กทม.
ภาพ/จัดทำ ธงชัย สาลี กลุ่มเผยแพร่ฯ 19 ก.ย. 56