สาธารณสุข กระทรวงเกษตร และเครือข่ายโรคพิษสุนัขบ้า จัดงาน World Rabies Day 2013 พิมพ์
วันอังคารที่ 24 กันยายน 2013 เวลา 01:40 น.
21 09 56c 01นายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน เปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี 2556 (World Rabies Day 2013) ซึ่งตรงกับวันที่ 28 กันยายน ของทุกปี โดย  นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข และ เครือข่ายโรคพิษสุนัขบ้า ร่วมเปิดงานฯ ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี
ดาวน์โหลดภาพมอบรางวัลคลิก
ภาพ/จัดทำ ธงชัย สาลี กลุ่มเผยแพร่ฯ 21 ก.ย. 56
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 24 กันยายน 2013 เวลา 01:56 น.