อปส.ทฤษดี ร่วมเป็นประธานเปิดงาน "Practical Arrangements for Implementing System Audits and Prelisting Approach on Imports of Animal and Animal Products between European Union (EU) and Thailand” พิมพ์
วันพุธที่ 25 กันยายน 2013 เวลา 10:57 น.

altอปส.ทฤษดี  ร่วมเป็นประธานเปิดงาน "Practical Arrangements for Implementing System Audits and Prelisting Approach on Imports of Animal and Animal Products between European Union (EU) and Thailand”

นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมเป็นประธานเปิดงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการ Practical Arrangements for Implementing System Audits and Prelisting Approach on Imports of Animal and Animal Products between European Union (EU) and Thailand” โดยผู้แทนจาก DG-SANCO และ DG-Trade เป็นวิทยากรร่วมถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์กับข้าราชการกรมปศุสัตว์ เพื่อหาแนวทางและความเข้าใจที่ตรงกันในระบบการตรวจประเมิน และขั้นตอนการนำเข้าสัตว์ และสินค้าปศุสัตว์สู่ประเทศไทย ทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นบันไดก้าวสู่ความร่วมมือและการอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศกลุ่มสหภาพยุโรปและไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

วันที่ 19 กันยายน 2556  ณ โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท กรุงเทพฯ

ภาพ/เอก ข่าว/ กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ(20ก.ย.56)