อปส.ร่วม MOU โครงการความร่วมมือในการใช้หน่วยตรวจสนับสนุน กิจกรรมการถ่ายโอนภารกิจการตรวจสอบและรับรองสินค้าเกษตรและอาหาร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิมพ์
วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2013 เวลา 09:21 น.

 

2556 09 29a15นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ โครงการความร่วมมือในการใช้หน่วยตรวจสนับสนุน
กิจกรรมการถ่ายโอนภารกิจการตรวจสอบและรับรองสินค้าเกษตรและอาหาร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ประกอบด้วย กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ และกรมวิชาการเกษตร
โดย นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กล่าวรายงานฯ
นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมพิธีลงนาม
วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2556 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ


ภาพ / ข่าว : เทียนชัย วงศ์บัว กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมปศุสัตว์

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2013 เวลา 09:31 น.