ผิดพลาด
ข้อสังเกตุ
ผู้เชี่ยวชาญจาก OIE เข้าเยี่ยมคารวะ อปส. ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจประเมินสมรรถนะงานสัตว์แพทย์บริการ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2012 เวลา 10:18 น.

14

 

 

ผู้เชี่ยวชาญจาก OIE เข้าเยี่ยมคารวะ นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์
ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจประเมินสมรรถนะงานสัตว์แพทย์บริการ
( Evaluation of Performance of Veterinary Services หรือ PVS )
ระหว่างวันที่ 15-30 มีนาคม 2555
ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์
 
ภาพ / ข่าว : เทียนชัย วงศ์บัว กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สสส. 15/03/55
{gallery}news/2555_03_15b{/gallery}
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2012 เวลา 16:05 น.