ผิดพลาด
ข้อสังเกตุ
น.สพ.อยุทธ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุม เรื่อง ธุรกิจโคเนื้อและโคนมของไทยฯ พิมพ์
วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2012 เวลา 10:34 น.

 alt

รศ.ดร.ศรันย์ วรรธนัจฉริยา ประธานกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดการประชุมระดมความคิดเห็น
เรื่อง “ธุรกิจโคเนื้อและโคนมของไทย จะปรับตัวกันอย่างไร เพื่อรองรับการเปิดเสรีการค้า”
โดยมีนายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ , ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม , นักวิชาการจากกรมปศุสัตว์ และผู้ประกอบการ เข้าร่วมการประชุม
ณ ห้องประชุมบงกช อาคาร 10 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยศรีปทุมบางเขน กรุงเทพมหานคร
วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2555
ภาพ / ข่าว : เทียนชัย วงศ์บัว กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สสส.

{gallery}news/2555_03_19b{/gallery}

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2012 เวลา 11:54 น.