ผิดพลาด
ข้อสังเกตุ
สัตวแพทย์หญิงวิมลพร  ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการอบรม HACCP รุ่น 3 พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2012 เวลา 08:54 น.

 

สัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิต
หรือ Hazard  Analysis and Critical Control Point (HACCP) อาหารสัตว์ ขั้นพื้นฐาน
ให้แก่ผู้ประกอบการอาหารสัตว์ รุ่นที่ 3
ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร
วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2555

{gallery}news/2555_03_22a{/gallery}

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2012 เวลา 18:32 น.