ผิดพลาด
ข้อสังเกตุ
รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณและคณะ เข้าพบ อปส. พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2012 เวลา 11:59 น.

alt

 

 

 รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณและคณะ
เข้าพบ นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์
ในการหารือร่วมกัน เกี่ยวกับกรอบนโยบายและงานสำคัญกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2556
ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์
วันพุธที่ 21 มีนาคม 2555
ภาพ / ข่าว : เทียนชัย วงศ์บัว กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สสส.

{gallery}news/2555_03_22c{/gallery}

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2012 เวลา 11:10 น.