การประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่๓/๒๕๕๕ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ สถาบันสุขภาพสัตว์ กรมปศุสัตว์ พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2012 เวลา 10:21 น.

 2555 03 27 03 การประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่๓/๒๕๕๕  วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕  ณ สถาบันสุขภาพสัตว์ กรมปศุสัตว์

นายธีระ  วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่๓/๒๕๕๕ โดยมี นายสัตวแพทย์ทฤษดี  ชาวสวนเจริญ  อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวต้อนรับและรายงานการประชุม วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕  ณ สถาบันสุขภาพสัตว์ กรมปศุสัตว์ (ภาพ/ข่าวดวงจันทร์ ดำหวัง กลุ่มเผยแพร่ฯ 27/03/55)

altaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltalt

                                                                                                                                                                                        

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 02 เมษายน 2012 เวลา 14:47 น.