ผิดพลาด
ข้อสังเกตุ
อธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ ผู้แทน JICA พิมพ์
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2012 เวลา 18:20 น.

30 03 55 2

นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ Mr.Hiroshi SAITO ผู้แทน JICA พร้อมคณะฯ ในโอกาสที่ JICA ให้ความช่วยเหลือด้านปศุสัตว์โครงการช่วยเหลือฟื้นฟูแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมภายใต้ความร่วมมือจาก องค์การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น(JICA) ณ กรมปศุสัตว์ กทม.
ภาพ/จัดทำ ธงชัย สาลี สสส. 30 มี.ค. 55

 {gallery}news/2555_03_30{/gallery}

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2012 เวลา 18:24 น.