ผิดพลาด
ข้อสังเกตุ
พิธีไถ่ชีวิตโค กระบือ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ พิมพ์
วันจันทร์ที่ 02 เมษายน 2012 เวลา 14:35 น.

2555 04 02 10พิธีไถ่ชีวิตโค กระบือ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

นายพิศาล  ศรีสุริยะ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาพันธุ์สุกร ผู้แทนกรมปศุสัตว์ รับมอบโค-กระบือ จากสถาบันพระปกเกล้า เข้าโครงการธนาคารโค  กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ สถาบันพระปกเกล้าได้ดำเนินการจัดทำ พิธีไถ่ชีวิตโค กระบือ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี   ในวันที่ 30 มีนาคม 2555   เวลา 14.00 น. ณ  อาคารรัฐประศาสนภักดี (โถงชั้น 2ฝั่งทิศตะวันออก) ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ  (ภาพ/ข่าว ดวงจันทร์ เผยแพร่ฯ สสส.(02/03/55)

{gallery}news/2555_04_02{/gallery}

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2012 เวลา 13:52 น.