ผิดพลาด
ข้อสังเกตุ
การประชุมสัมนาซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 พิมพ์
วันพุธที่ 04 เมษายน 2012 เวลา 11:10 น.

03 04 55a 03

สัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ให้แก่ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออกวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ณ โรงแรมปริ๊สซ์ พาเลซ กทม. รายละเอียดคลิก
ภาพ/จัดทำ ธงชัย สาลี สสส. 3 เม.ย. 55

{gallery}news/2555_04_03{/gallery}

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 04 เมษายน 2012 เวลา 16:17 น.