ผิดพลาด
ข้อสังเกตุ
พิธีไถ่ชีวิตโค กระบือ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี พิมพ์
วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2012 เวลา 13:45 น.

20 04 55 1 พิธีไถ่ชีวิตโค กระบือ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี  ณ  อาคารรัฐประศาสนภักดี

นายวิเชียร  จารุเพ็ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ผู้แทนกรมปศุสัตว์ รับมอบโค  กระบือ จากสถาบันพระปกเกล้า เข้าโครงการธนาคารโค  กระบือเพื่อเกษตรกร  ตามพระราชดำริ สถาบันพระปกเกล้าได้ดำเนินการจัดทำ พิธีไถ่ชีวิตโค กระบือ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี   ในวันที่ 20 เมษายน 2555   เวลา 14.00 น. ณ  อาคารรัฐประศาสนภักดี (โถงชั้น 2 ฝั่งทิศตะวันออก) ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ  (ภาพ/ข่าว ดวงจันทร์ เผยแพร่ฯ สสส.(20/04/55))

{gallery}news/2555_04_20{/gallery}

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2012 เวลา 13:57 น.