ผิดพลาด
ข้อสังเกตุ
การประชุมคณะกรรมการ บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2555 พิมพ์
วันอังคารที่ 24 เมษายน 2012 เวลา 15:04 น.

24 04 55 01

นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2555 ณ กรมปศุสัตว์ กทม.
ภาพ/จัดทำ ธงชัย สาลี สสส. 24 เม.ย. 55

{gallery}news/2555_04_24{/gallery}

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2012 เวลา 10:41 น.