ผิดพลาด
ข้อสังเกตุ
กรมปศุสัตว์จัดสัมมนาระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารตามมาตรฐาน ISO 22000 :2005 ฯ พิมพ์
วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2012 เวลา 10:36 น.

27 04 55 01

สัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารตามมาตรฐาน ISO 22000 :2005 Food Safety Management System Requirement”ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ รายละเอียดคลิก
ภาพ/จัดทำ ธงชัย สาลี สสส. 27 เม.ย. 55

{gallery}news/2555_04_27{/gallery}

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 03 พฤษภาคม 2012 เวลา 15:33 น.