ผิดพลาด
ข้อสังเกตุ
สมาคมศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้ำ มสจ.(ส.ศ.ป.)จัดพิธีไถ่ชีวิต โค-กระบือ พิมพ์
วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2012 เวลา 14:20 น.

altสมาคมศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้ำ มสจ.(ส.ศ.ป.)จัดพิธีไถ่ชีวิต โค-กระบือ

นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์รับมอบโค – กระบือ จำนวน 215 ตัว เป็น โค 150 ตัว กระบือ 65 ตัว จากท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำและสมาคมศิษย์                   หลวงพ่อวัดปากน้ำ มสจ.(ส.ศ.ป.) จัดพิธีไถ่ชีวิต โค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน โดยกรมปศุสัตว์ จะได้นำไปดำเนินการตามโครงการธนาคารโค – กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ   วันที่ 29 เมษายน 2555  ณ   วัดราชโอรสาราม   เขตจอมทอง   กรุงเทพฯ

{gallery}news/2555_04_29{/gallery}

ภาพ/ข่าว เอก กลุ่มเผยแพร่ฯ(30เม.ย.55)

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2012 เวลา 14:44 น.