ผิดพลาด
ข้อสังเกตุ
นายไพโรจน์  เฮงแสงชัย ปศุสัตว์เขต 5 เป็นประธานเปิดการประชุมทวิภาคีด่านกักกันสัตว์ ไทย – ลาว ครั้งที่ 2 พิมพ์
วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2012 เวลา 15:25 น.

2555 30 04b 2

 

 นายไพโรจน์  เฮงแสงชัย ปศุสัตว์เขต 5

 เป็นประธานเปิดการประชุมทวิภาคีด่านกักกันสัตว์ ไทย – ลาว ครั้งที่ 2

 

นายไพโรจน์  เฮงแสงชัย ปศุสัตว์เขต 5
เป็นประธานเปิดการประชุมทวิภาคีด่านกักกันสัตว์ ไทย – ลาว ครั้งที่ 2
โดยมีคณะเจ้าหน้าที่จากกรมเลี้ยงสัตว์และการประมง สปป.ลาว เข้าร่วมการประชุม
วันที่ 24 เมษายน 2555
ณ โรงแรมสุริวงศ์ จังหวัดเชียงใหม่

{gallery}news/2555_04_30B{/gallery}

ภาพ/ข่าว : เทียนชัย วงศ์บัว กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สสส.

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 01 พฤษภาคม 2012 เวลา 09:30 น.