ผิดพลาด
ข้อสังเกตุ
นายสัตว์แพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมร่วมคณะกรรมการพัฒนาปศุสัตว์ ไทย – ลาว ครั้งที่ 9 พิมพ์
วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2012 เวลา 16:19 น.

2555 04 30c 2

 

 นายสัตว์แพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์
 เป็นประธานเปิดการประชุมร่วมคณะกรรมการพัฒนาปศุสัตว์ ไทย – ลาว ครั้งที่ 9

 

 

นายสัตว์แพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์
เป็นประธานเปิดการประชุมร่วมคณะกรรมการพัฒนาปศุสัตว์ ไทย – ลาว ครั้งที่ 9
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.บุญขวาง คำบุญเฮือง 
อธิบดีกรมเลี้ยงสัตว์และการประมง  สาธารณรัฐประชาธิปไดยประชาชนลาว
และนายฤทธิพงษ์  เตชะพันธุ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ร่วมเป็นประธานเปิดการประชุมฯ
ระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน 2555

พร้อมทั้งลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสุขภาพสัตว์และพัฒนาพันธุ์สัตว์ ระหว่างไทย และ สปป.ลาว
ณ โรงแรมสุริวงศ์ จังหวัดเชียงใหม่

{gallery}news/2555_04_30C{/gallery}

ภาพ/ข่าว : เทียนชัย วงศ์บัว กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สสส.

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 01 พฤษภาคม 2012 เวลา 09:32 น.