ผิดพลาด
ข้อสังเกตุ
โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพื้นที่จังหวัดตรัง พิมพ์
วันอังคารที่ 01 พฤษภาคม 2012 เวลา 09:07 น.

24 04 55a 20  โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพื้นที่จังหวัดตรัง

ายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิด โครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีแผนออกหน่วยปฏิบัติงานช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในจังหวัดตรัง เพื่อให้บริการตรวจและรักษาพยาบาลสัตว์ของเกษตรกรที่ยากจน และอยู่ห่างไกลจากการให้บริการของภาครัฐ การถ่ายทอดความรู้ในด้านการจัดการและดูแลสุขภาพสัตว์ เพื่อเป็นการป้องกันโรคระบาดสัตว์ รวมทั้งโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน ป้องกันมิให้โรคติดต่อแพร่ระบาดไปในบริเวณใกล้เคียงและในสัตว์ฝูงเดียวกัน  ซึ่งจะเป็นการช่วยพัฒนาสุขภาพสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงมากขึ้น   วันที่ 24 – 27 เมษายน 2555 ในพื้นที่เขตเทศบาลนครตรัง

 

{gallery}news/2555_04_24a{/gallery}

ภาพ/ดวงจันทร์ ดำหวัง ข่าว/จิราภรณ์ เกตุบูรณะ กลุ่มเผยแพร่ฯ 30/04/55

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 08 พฤษภาคม 2012 เวลา 16:20 น.