ผิดพลาด
ข้อสังเกตุ
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ่านสารของนายกรัฐมนตรีเนื่องในงานวันดื่มนมโลก (World MilK Day) พิมพ์
วันศุกร์ที่ 01 มิถุนายน 2012 เวลา 14:40 น.

alt ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ่านสารของนายกรัฐมนตรีเนื่องในงานวันดื่มนมโลก (World MilK Day)

นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ่านสารของนายกรัฐมนตรี

เนื่องใน "งานวันดื่มนมโลก (World MilK Day)  1 มิถุนายน 2555 "

โดยมีนายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์  

Mr. Man Ho So ผู้แทนองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติฯ

 นายนพดล ดันวิเชียร รอง ผอ. อสค. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

รวมทั้งนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก เข้าร่วมงาน

ณ ห้องสมุดกระทรวงเกษตรฯ ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2555

{gallery}news/2555_06_01a{/gallery}